Bestuurlijke Informatie

Het bestuur van de PvdA Winterswijk bestaat uit vier leden. De voorzitter, secretaris, penningmeester en de campagnecoördinator. Zij komen een keer per maand bij elkaar om activiteiten op te zetten, ledenvergaderingen te organiseren en de campagneplannen uit te werken.