Column Ubel Zuiderveld

W I N T E R S K I J K   U B E L  Z U I D E R V E L D

Daarom, de ouderwetse analoge tamtam

 

Communicatie. Als er gedurende mijn raadslidmaatschap in Winterswijk één constante was, was het communicatie. In menige vergadering communiceerden we over communicatie. Vaak was de aanleiding een gebrekkige communicatie. Een buurt of groepering voelde zich geplaatst voor een voldongen feit, omdat ze niet tijdig op de hoogte was van nieuwe ontwikkelingen in Winterswijk waarbij zij zich belanghebbende voelde. Het leverde in de lokale politieke arena steevast de nodige vragen op. Maakt de gemeente zijn plannen wel tijdig wereldkundig? Is wel elke belanghebbende op de hoogte gebracht? Was dat nou nodig, publiceren terwijl iedereen op vakantie was? 

 

Blaam | Voelen belanghebbenden zich tekort gedaan, dan halen ze verhaal bij de gemeente. Dat is niet altijd terecht. Indien een bedrijf, organisatie of particulier bouwt, verbouwt of uitbreidt, moet de initiatiefnemer zelf de belanghebbenden informeren. Gebeurt dit niet, dan treft de gemeente geen blaam, zegt onze dorpsregering. Toch vindt de PvdA dat je meer recht kunt doen aan belanghebbenden. Als die iets verwachten van ‘n overheid, kun je méér je best doen hen tegemoet te komen. 

 

Vluchtig | Twitter. Weekblad. Facebook. Internet. Whatsapp. We hebben steeds meer media. De lokale overheid gebruikt ze alle en stuurt nog brieven ook. Maar het is geen garantie dat je de doelgroep bereikt.

Ja, communicatie is ondoorzichtiger en veel vluchtiger in deze tijd waarin we niet meer allen dezelfde krant lezen. 

 

Analoog | Ik pleit daarom voor de comeback van het analoge publicatiebord, het kastje met mededelingen dat vroeger in wijken stond. Speelt er iets in de buurt, dan plaatst de gemeente op een centrale plek zo’n publicatiebord met informatie. Zodat iedereen die langs jogt, zijn hond uitlaat of kind naar school brengt kennis kan nemen van plannen van de gemeente of een initiatiefnemer. De buurttamtam doet daarna de rest wel.

 

Ubel Zuiderveld is in Winterswijk raadslid namens de PvdA.