PvdA Winterswijk maakt zich hard voor positie van kinderen bij verdeling van Klijnsmageld tijdens raadsvergadering op 28 juni 2018

Fractievoorzitter Elvira Schepers betoogde dat het extra geld bestemd is om rechtstreeks ten goede te komen aan kinderen die het nodig hebben. Het geld mag dus bij minder draagkrachtige gezinnen niet “met de bonen in de pot verdwijnen”. Voor Winterswijk is in 2019 een bedrag van 129 duizend euro beschikbaar voor kinderen. “Vóór kinderen. Niet voor de ouders,” zegt Schepers.

Voor de PvdA is dit een zeer principieel punt, aldus Schepers. Het Winterswijks college vindt dat ze al voldoende doet voor kinderen en wil het geld toevoegen aan de pot Bijzondere Bijstand. Schepers: “Het doet ons pijn als het geld binnen gezinnen besteed wordt aan andere zaken. In overleg met organisaties als Stichting Leergeld moet de gemeente zorgen dat kinderen gevraagd wordt naar hun behoefte. Vervolgens moet het geld in natura worden uitgekeerd, zodat de kinderen écht krijgen wat ze op dat moment nodig hebben.”

De PvdA werd gesteund door D66 en (bij verstek) door Groen Links. Omdat de overige partijen een amendement en een motie van de PvdA niet steunden, gaat de 129 duizend euro tot verdriet van de drie partijen toch linea recta naar de post Bijzondere Bijstand.