Sociaal of asociaal

In 2015 besloten de vijf gemeenten, Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Haaksbergen en Winterswijk, de stekker uit sociale werkvoorziening Hameland te trekken. Na jaren van grote verliezen wilden de gemeenten de sociale werkvoorziening op een andere manier gaan organiseren waarbij de gemeenten zelf verantwoordelijk werden voor de “eigen” SW-medewerkers en dus op eigen wijze konden bepalen hoe de zaken te organiseren.

De gemeente Winterswijk schakelde de Sociale Dienst Oost Achterhoek in om haar SW-medewerkers te begeleiden. Samen met Oost Gelre en Berkelland werd de locatie Lichtenvoorde open gehouden om daar het werken “beschut binnen” aan te bieden voor mensen die daarop aangewezen zijn.

Tot zover lijkt alles prima te gaan. Alhoewel…de komende jaren mogen er geen mensen instromen binnen de sociale werkvoorziening. Maar ieder jaar komen er wel mensen met een arbeidsbeperking bij. En dat zal ook altijd zo blijven. Wat gaat de gemeente dan doen met deze mensen? Vallen zij tussen wal en schip?

En dan is er de groep “arbeidsbeperkten” die een baan moeten vinden in het reguliere bedrijfsleven, terwijl de loonkostensubsidie, die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, keihard wordt wegbezuinigd door het huidige kabinet.  En weg is de regeling die ervoor zorgt dat mensen met een arbeidsbeperking een fatsoenlijk inkomen ontvangen.

Als doekje voor het bloeden krijgen we de loondispensatie. Een regeling die ervoor kan zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon kunnen gaan verdienen, geen pensioen meer opbouwen en geen recht meer hebben op een uitkering bij werkloosheid.

De PvdA Winterswijk vindt dat mensen met een arbeidsbeperking volwaardige werknemers zijn waarvoor werk moet lonen. Wij vragen de wethouder dan ook om samen met de Achterhoekse gemeenten een vuist te maken tegen deze discriminerende maatregel, die mensen met een arbeidsbeperking nog verder aan de zijlijn zet.