Over ons

Waar staan wij voor

Gezondheidszorg

We willen af van de marktwerking, om te beginnen bij de verzekeraars, en geven de macht binnen de zorg terug aan de professionals en de patiënten. Goede en betaalbare zorg, dichtbij huis.

Onderwijs

Beter onderwijs loont. De Partij van de Arbeid vindt het daarom van groot belang dat iedereen het allerbeste onderwijs krijgt en zo ook het allerbeste uit zichzelf kan halen.

Pensioen

De PvdA is trots op het Nederlandse collectieve en solidaire pensioenstelsel. Dit willen wij ook veiligstellen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Aanpak topinkomens

Alle organisaties die betaald worden van belastinggeld – overheden, scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties – zijn verplicht hier sober mee om te gaan.

Vluchtelingen

Het vluchtelingenvraagstuk verdient een gezamenlijke Europese oplossing. De PvdA is voor een eerlijke spreiding van vluchtelingen die Europa bereiken. De grootte van een asielzoekerscentrum beter moet passen bij de omvang van dorp of stad. Geen minimumaantal mensen per opvanglocatie, maar maatwerk.

Werk

Nog te veel mensen staan aan de kant, de werkloosheid is nog altijd te hoog. We willen de komende kabinetsperiode verder met het scheppen van goed werk, eerlijk werk en meer werk.

Armoede

Wij willen mensen met minder inkomen een solide vangnet bieden, want iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen.

Schulden

Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen. Deze ontwikkeling is zorgelijk. Mensen moeten hun schulden netjes afbetalen, maar moeten ook beschermd worden tegen deurwaarders en incassobureaus die zich niet netjes gedragen.