Teamvergaderingen

Wij vergaderen bijna iedere dinsdagavond. Bij de teamvergaderingen zijn ongeveer 15 actieve leden aanwezig. Er worden verschillende thema’s besproken en we bereiden de commissie- en raadsvergaderingen voor.  

Zie de agenda voor de teamvergaderingen met daarin de onderwerpen die worden besproken.

Vergaderingen van de fractie en het bestuur zijn in principe openbaar. Neem voor het bijwonen contact op met het secretariaat via info@pvdawinterswijk.nl, zodat zij u de datum, tijd, locatie en de agenda van de eerstvolgende vergadering kunnen toesturen.