Vragen aan het college

Via enkele buurtgenoten bereikten mij berichten over een drone die het afgelopen weekeinde meerder malen langdurig over het centrum van Winterswijk vloog. Zelf heb ik hem zaterdag gezien, maar zondag kreeg ik ook meldingen. Omdat deze bewoners zich zorgen maken over hun privacy (wordt ik in mijn tuin gefilmd in de zon?) en hun veiligheid (wat gebeurt er als zo’n drone neerstort en mensen gewond raken?) stel ik de volgende vragen:

Heeft u meer vragen/klachten ontvangen over deze drone?
In hoeverre is de gemeente bevoegd op te treden in het luchtruim boven de gemeente?
Is u bekend of de betreffende drone beschikte over een vergunning?
Deze drone was duidelijk zichtbaar/hoorbaar; dat geldt lang niet voor alle drones. Is u bekend hoe vaak ongeoorloofde vluchten voorkomen?
Zou een gemeentelijke voorlichtingscampagne wellicht meer duidelijkheid kunnen scheppen voor bewoners en drone-gebruikers?

We houden u graag op de hoogte van de antwoorden.